Pallet nhựa AE4832S, Economical Pallets

Liên hệ

  • Length 47.2 in
  • Width 31.5 in
  • Height 5.5 in
  • Pallet Weight 20 lb
  • Dynamic Load Capacity 2600 lb
  • Static Load Capacity 7100 lb
  • Material Recycled Material

Tư vấn sản phẩm

Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn miễn phí